🧑 🔍

Trekkerkenteken

02 december 2020

Zoals u allen weet moeten de landbouw(bosbouw)trekkers (LBT) vanaf 01 januari 2021 worden geregistreerd. Daarnaast moeten de getrokken werktuigen en aanhangwagens (LBTA), die qua constructiesnelheid sneller mogen en willen rijden dan 25 km/uur, ook worden geregistreerd. Ook de mobiele machines (MM) moeten dan worden geregistreerd.


www.fedecom.nl/kenteken


www.rdw.nl/over-rdw/actueel/dossiers/registratieplicht-voor-landbouwvoertuigen


Vanaf 01 januari 2021 wordt het registratieportaal op de site van de RDW geopend. Voordien zal worden gecommuniceerd hoe u deze kunt bereiken. In het portaal zult u enkel kunnen inloggen met uw DigiD ( prive) of eHerkenning ( bedrijf). Nu al kunt u de navolgende gegevens, die u op het portaal zult moeten invullen, verzamelen ( gaan uit van een LBT → geldt tevens voor LB-TA en MM)


1. N(aam)A(dres)W(oonplaats) gegevens aanvrager 2. BSN nummer ( nog niet zeker) 3. Merk en Handelsbenaming 4. Type ( komt nog nader uitleg of type – handelsbenaming hetzelfde is of niet) 5. Bouwjaar 6. Brandstof ( maximaal twee soorten) 7. Maximum constructiesnelheid 8. Hebt u al een GV kenteken ja / nee. Zo ja, welk nummer ( kosten enkel € 10,15 ) 9. Voertuig Identificatienummer (VIN)


Vooral het vinden van de VIN kan bij bepaalde trekkers op problemen stuiten. Doch zonder VIN is geen registratie mogelijk. ( bij een GV kenteken is dit al bekend) Op het moment geven al veel leden hun locatie van het typeplaatje en het bijbehorend registratienummer door aan de Fehamec. Zij gaan deze gegevens verzamelen en kunnen u dan eventueel zeggen waar u moet zoeken.


Ook is in veel gevallen het typeplaatje niet aanwezig maar wel een registratienummer. De databank zou u eventueel kunnen zeggen of dit bij uw merk en type het “juiste” nummer is. Ook het bouwjaar van het merk en type wordt in de databank opgeslagen.


Geef gaarne ook uw gegevens door via : kentekenfehamec@gmail.com , zodat wij een ander kunnen helpen bij het zoeken. Wij nog even over puzzelen over hoe wij dit helpen gemakkelijk gaan invullen. Nadat de gegevens bij de registratie zijn opgeslagen moet u gelijktijdig het verschuldigd bedrag ad € 18,- overmaken en klaar is Kees.


Kenteken laten maken voor tractoren

Nadat u het bescheid thuis hebt gekregen kunt u bij een erkende platenhandelaar een kentekenplaat bestellen ( slecht 1 stuk → hoeft alleen achterop het voertuig).
Je mag op de trekker drie modellen plaatsen, nl:


• de lange (520×110 mm)
• vierkante (340×210 mm)
• model motorfietsen (210×143 mm)


Doch alleen in de gele ( alle trekkers) en blauwe kleur ( alleen van voor 1978)
Voor de oldtimers ( voor 1978) zijn er dus zes opties. Doch voor de jongere trekkers drie opties.


Voor de leden die op de één of andere manier niet digitaal kunnen ( geen DigiD – computer) of willen registreren, bestraat er altijd de mogelijkheid om dit schriftelijk/persoonlijk aan een loket van de RDW te doen. De in te vullen gegevens zijn identiek aan het hierboven beschrevene. U moet ter plaatse afrekenen.


Uiteraard zijn er ook weer uitzonderingen op de registratieplicht en deze zijn:
• Voertuigen die niet op de openbare weg ( openbare weg is ook ‘’Voor het openbaar verkeer openstaand’’, bv parkeerplaatsen zonder slagboom) komen of mogen komen.

• Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken onder de
751 kg.
• Mobiele machines en trekkers met een constructie snelheid < 6 km/h
• Heftrucks met een breedte < 130 cm. Deze mogen voorzien zijn van een trekinrichting,
maar er mogen geen aanhangwagens aan gekoppeld zijn.
• Fruittreintjes in de periode van 1 juli t/m 30 november
• Meeneemheftrucks
• Voertuigen die niet harder gaan dan 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus);
• Eén-assige motorrijtuigen;
• Walsen.
• Voertuigen smaller dan 130 centimeter
• Voertuigen zonder trekinrichting die gebruikt worden voor één van de volgende activiteiten:

maaien;

onkruid bestrijden;

vegen;

sneeuw ruimen;

gladheid bestrijden;

hondenpoep verzamelen.


LBT die na de registratieperiode sneller willen rijden dan 25 km/uur, moeten dan al gelijk de
kentekenplaat voeren.
LBT die qua constructiesnelheid langzamer rijden dan 25 km/uur hoeven deze kentekenplaat pas
per 01 januari 2025 te voeren.
Met een aanhangwagen voorzien van een witte (volg)plaat of die niet van een reminrichting is
voorzien, mag u nooit sneller rijden dan 25 km/uur.
Registratie in de conversieperiode betekend niet automatisch dat uw trekker / aanhangwagen
verkeerstechnisch in orde is. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.


Wetenswaardigheden registratie Pagina 2
Hou ook de site van de RDW in de gaten, hierop volgt nog nadere informatie, bv middels een
beslisboom, over de vraag moet ik ja of nee registreren.
Wees u ervan bewust dat registratie na 31-12-2021 u veel leed kan bezorgen:


• Moet naar een keuringsstation van de RDW
• LBT – LBTA – MM wordt dan wel op technische eisen gekeurd.
• Kosten zijn een stuk hoger
• Het grote ongemak.


Op het moment zijn wij met de verzekeringsmaatschappijen in conclaaf hoe zij de verplichte
vermelding van het kenteken in de WAM gaan oplossen in relatie met een verzamelpolis.
Tevens hoe zij het gaan oplossen om in een lopend verzekeringsjaar het vermelden van het
kenteken op de verzamelpolis en de inschrijving in de WAM gaan regelen.
Een verzamelpolis blijft belangrijk omdat je dan niet de kentekens van de trekkers die:
• in reparatie zijn
• voorlopig in de showroom staan
• maar eens per jaar kort op de openbare weg komen
steeds moet schorsen met alle ellende en kosten van dien.


Tevens vinden wij het belangrijk dat alle trekkers in de conversieperiode geregistreerd worden. Dit
om uw eigendom na bv diefstal te kunnen bewijzen en om de handel te vergemakkelijken.


Ons advies is tevens om in de loop van 2021 op te passen met de aankoop van een ongeregistreerde LBT – MM, tenzij u deze gaat gebruiken om te slopen.


Van Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. ontvingen wij hun reactie op de nieuwe ontwikkelingen. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen


Elk geregistreerd landbouwvoertuig is WAM-plichtig. De controle op de WAM-verzekeringsplicht loopt straks via het kenteken en gebeurt via een periodieke registercontrole. Tractoren die nooit van het erf af komen hoeven niet geregistreerd te worden en geen kenteken te voeren. Wij adviseren daarentegen wel om deze
voertuigen te verzekeren. Het werk- en verkeersrisico is immers altijd aanwezig.


Wij informeren u graag over de gevolgen van de kentekenplicht op uw verzekering. Onze unieke
verzamelpolis voor oldtimer tractoren blijft behouden. Deze polis biedt WA-dekking aan al uw in bezit zijnde
oldtimer tractoren van 20 jaar of ouder. Indien uw tractor wordt voorzien van een kenteken, hanteren wij de volgende werkwijze:
• Via onze website www.oldtimers-verzekeren.nl kunt u vanaf 1 januari 2021 de gegevens en het
kenteken van uw tractor(en) aan ons doorgeven.
• Wij melden het kenteken aan bij de RDW.
• Indien u één oldtimer tractor heeft, hanteren wij een basispremie.
• Voor de tweede en volgende gekentekende tractor worden er per object servicekosten gerekend.
• Anders dan u gewend bent, is het van belang dat u wijzigingen van gekentekende voertuigen
voortaan aan ons doorgeeft. Op deze manier kunt u veilig en goed verzekerd de weg op.


Oldtimer tractoren zonder kenteken blijven onder onze standaard dekking vallen. Van deze tractoren hoeft u
geen gegevens door te geven.


Alle verzekerden bij Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. krijgen voor het einde van het jaar zelf bericht
over de nieuwe aanpassingen in hun verzekeringspolis en over de gegevens die moeten worden doorgegeven.

Voor nieuwe ontwikkelingen kijk gerust op hun website www.oldtimers-verzekeren.nl


Vragen over de verplichte kenteken registratie voor tractoren en landbouwvoertuigen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen per e-mail info@oldtimers-verzekeren.nl.

Aline Kock Overwater Assurantie Adviesbureau B.V.
Anko Broekema Piet van der Poel