🧑 🔍

bestuursleden gezocht!

18 januari 2023

Hierbij willen we uw aandacht vragen voor het volgende, Jan Aerts en Johan Verheijden hebben te kennen gegeven dat zij per 3 februari 2023, wanneer de Algemene ledenvergadering plaatsvindt, hun bestuursfunctie willen beëindigen.


Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Het gaat dan vooral om iemand die de functie van voorzitter, en iemand die de functie van penningmeester wil vervullen.

Zou je in het bestuur willen maar niet één van die twee functies willen vervullen, dan zouden we het op prijs stellen dat je ook dan contact met ons op neemt!


Wat de gevolgen zijn voor de Unimogclub als niemand zich meldt bekijken we te zijner tijd…


Ook zijn we nog steeds op zoek naar iemand die ons wil assisteren als redactie van het Unimogclub-magazine wat twee maal per jaar uitgegeven wordt.