🧑 🔍

UnimogClub Nederland nu lid van de Fehac

28 april 2006

Vandaag zijn Frank van Weerdenburg en John Troost naar de algemene ledenvergadering geweest van de Fehac (Federatie Historische Automobiel Clubs).


op deze vergadering heeft John een verhaal verteld wie de UnimogClub Nederland is en wat ze doet, waarna we officieel werden aangenomen als lid van de Fehac.

binnenkort meer hierover.