🧑 🔍

Kenteken ongeremde historische aanhangwagen(s) > 750 kg

08 december 2006

Vorig jaar heeft de fehac haar leden opgeroepen om zich te melden als ze ongeremde historische aanhangwagen(s) met een gewicht van meer dan 750 kg op kenteken wilde zetten.
Recentelijk heeft RDW aangegeven hoe zij de keuring wil laten verlopen, deze procedure staat beschreven op www.fehac.nl


De RDW wil een opgave van alle te keuren aanhangwagens. Wil je hiervan gebruik maken dan dien je dit vóór 28 januari 2007 schirftelijk bij de FEHAC te melden o.v.v. de volledige adresgegevens en de gegevens van de te keuren aanhangwagen(s). Incomplete aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.
Alleen aanhangwagens die via deze procedure aangemeld zijn komen in aanmerking voor het registreren en kentekenen. Hiertoe kan men zelf (z.s.m. na terugontvangst van de bouwjaarverklaring) vanaf januari 2007 de keuring bij RDW station Waddinxveen of Zwolle aanvragen.

Tijden de keuring dient men o.a. een FEHAC-bouwjaarverklaring te overleggen voor de aanhangwagen(s). Voor nadere bijzonderheden en/of kosten zie de procudure op de site van de FEHAC.

Eveneens wordt tot 1 november 2007 de gelegenheid geboden het ongeremde aanhangwagengewicht op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig te laten ophogen.

Vragen m.b.t. deze procedure kunnen schriftelijk worden gericht aan het FEHAC-secretariaat (Ambachtsweg 4-S, 3953 BZ Maarsbergen) of per email aan cbv@fehac.nl.