🧑 🔍

Grote opkomst Filmavond Groesbeek

01 januari 2007

Boven verwachting was het erg druk op de 2e filmavond in Groesbeek. Was het vorig jaar nog vrij rustig door het slechte weer en de sneeuw. Dit jaar waren er maar liefst 100 Unimogfans tijdens de filmavond aanwezig.


Na een korte inleiding door John Troost (evenementencommissie Unimog Club Nederland) werden er diverse films getoond. Heel toepasselijk was er eerst een film van de Unimog in de sneeuw. (volgens de kalender is het immers winter).

Veel Unimogs werden er getoond en er werd door een aantal Duitse Unimogkenners uitgelegd waar de naam Unimog vandaan komt, wie het had bedacht, en hoe de verdere ontwikkeling is gegaan. Vele mogelijkheden van sneeuwruiming werden getoond waaruit bleek dat de Unimog ook hét voortuig is dat optimaal ingezet kan worden in de sneeuw.

De tweede film bestond uit promotiefilms van Mercedes-Benz. Oude beelden en vele mogelijkheden die in de jaren vijftig en zestig werden ontwikkeld voor de Unimog. Een lust voor vele Unimogfans.

De derde film bestond uit een film van een van de leden waarin humor én terreinvaardigheden centraal stonden. Erg leuk!

De laatste film ging over de terreinvaardigheden van de Unimog. Er werd uitgelegd hoe je het beste het zware terrein door kon met een Unimog. Handige tips.

Het bestuur kan terugkijken op een geslaagde avond en dankt iedereen die aanwezig was. Mede door de al vele ontvangen positieve reacties zal de filmavond ook volgend jaar zeker weer georganiseerd worden.