🧑 🔍

fehac

30 augustus 2010


Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs


Geachte heer, mevrouw,Betreft: RDW maatregel “geen invoerkeuring meer zonder Deel I”U heeft op onze oproep gereageerd. Daarvoor onze hartelijke dank. Mede op basis van uw opmerkingen hebben wij de RDW kunnen overtuigen, dat deze maatregel zeer ongewenst is en dat zeer velen worden gedupeerd.De belangrijkste conclusies uit dat gesprek zijn als volgt:
• dat de maatregel uitsluitend is gebaseerd op een juridische conclusie dat coulanceregeling niet mogelijk is (dus geen bezuinigingsmaatregel !)
• dat voor voertuigen, waarvoor nooit eerder registratie documenten zijn afgegeven (o.a. militaire voertuigen en bromfietsen) deze maatregel niet van toepassing is
• dat er begrip was voor de situatie van gedupeerden en gekeken wordt naar een oplossing
• dat de RDW inzag dat de communicatie met FEHAC niet naar behoren was
• dat FEHAC zal onderzoeken of huidige wetgeving toch geen openingen biedt
• dat FEHAC kon melden dat er via FIVA in Europa (Parlement) aan een regeling wordt gewerkt voor situaties zonder documenten
• dat FEHAC hoopt dat er binnen 2 weken meer duidelijkheid is
• dat FEHAC oproept om te blijven rapporteren welk nadeel liefhebbers ondervinden


Wij zullen u via uw oldtimer club(s) op de hoogte houden van de ontwikkelingen.Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,Willeke Wallet,

FEHAC secretariaat.