🧑 🔍

FEHAC

09 september 2010

Voor wie dit van belang is het pdf dat onder het bericht staat invullen en opsturen.


Leersum, 17 augustus 2010

FEHAC protesteert tegen nieuwe RDW maatregel over afgifte kenteken voor oldtimers uit het buitenland

RDW geeft bij invoeren van historisch voertuig alleen nog kenteken af indien men beschikt over Deel I en Deel II
De RDW heeft op 10 augustus jl. aangekondigd, dat per 16 augustus een nieuwe regeling in werking treedt, waarbij het verplicht is om kentekenbewijs Deel I te overleggen bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een voertuig, dat eerder in een andere EU lidstaat was geregistreerd. Deze verplichting is volgens het RDW geheel conform zowel Europese als Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving vereist dat bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een voertuig uit een andere EU lidstaat, het volledige buitenlandse kentekenbewijs wordt overlegd.

In de praktijk betekent het dat van het buitenlands kentekenbewijs Deel I altijd aanwezig moet zijn. Datzelfde geldt voor Deel II, voor zover het is afgegeven. De RDW maakt geen uitzonderingen meer voor bijvoorbeeld buitenlandse schadevoertuigen en historische voertuigen. Zonder Deel I wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Is er wel een Deel I, maar geen Deel II? Dan kan het voertuig alleen worden geregistreerd als de autoriteiten van de lidstaat, waar het voertuig vandaan komt, uitdrukkelijk toestemming verlenen. De afhandeling kan hierdoor wel langer gaan duren.

Nieuwe regeling is aanslag op behoud mobiele erfgoed
De FEHAC heeft met zeer grote verontrusting kennis genomen van deze nieuwe regeling waarbij het vanaf 16 augustus 2010 niet meer mogelijk zal zijn om voertuigen van binnen de EU zonder volledige documenten op Nederlands kenteken te zetten. De FEHAC, als vertegenwoordiger van de belanghebbenden, is hierover niet van te voren geïnformeerd.

Deze regeling betekent een concrete aanslag op het behoud van het mobiele erfgoed, waarvoor de FEHAC zich al 35 jaar inzet. En nog wel uit een onverwachte hoek. Het mag immers bekend worden verondersteld dat van veel oldtimer voertuigen binnen de EU (van inmiddels 27 landen!) in de loop der jaren de voertuigdocumenten verloren zijn gegaan. Deze voertuigen zijn ooit buiten gebruik gesteld en vervolgens 'vergeten' of weggezet in afwachting van een grote restauratie. Nadat de technische kant van de restauratie is voltooid en de voertuigen weer geschikt zijn voor deelname aan het verkeer, worden ze ter keuring aangeboden en na goedkeuring kan er opnieuw een kenteken worden afgegeven. Voor de eigenaar de bekroning van zijn werk!.

Zo konden de afgelopen decennia talloze historische auto's, motorfietsen en andere voertuigen op kenteken worden gezet. Het gaat om een relatief kleine groep voertuigen ten opzichte van voertuigen die wel voorzien zijn van de juiste documenten. Maar het gaat vaak wel om heel bijzondere voertuigen, die het juist waard zijn behouden te blijven. Deze RDW-maatregel betekent een klap in het gezicht voor mensen die inmiddels veel geld en tijd hebben geïnvesteerd voor de restauratie van een 'schuurvondst', in het gerechtvaardigde vertrouwen dat het voertuig ook zonder originele documenten op kenteken zou kunnen worden gezet, met medewerking van de RDW. In het beste geval kan men het voertuig nog voor verkoop naar het buitenland aanbieden. Waarschijnlijk voor veel minder geld dan er in geïnvesteerd is. Om over de gederfde levensvreugde nog te zwijgen.
In dit licht bezien is de onzorgvuldige werkwijze van de RDW een grote teleurstelling voor de FEHAC en de ruim 60.000 leden die via hun club zijn aangesloten bij de FEHAC.

De FEHAC heeft contact gezocht met de RDW en vertrouwt er op dat de maatregel ongedaan wordt gemaakt ten aanzien van historische voertuigen en dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om oldtimers zonder alle officiële bescheiden vanuit andere EU-landen in Nederland op kenteken te zetten.

Invoerkeuring_zonder_Deel_I_enquete.pdf