🧑 🔍

FEHAC PERSBERICHT

22 februari 2011

FEHAC PERSBERICHT

Onderzoek kwaliteit oldtimerverzekeringen leidt bij aanbieder verzekering tot verbetering van de eigen polisvoorwaarden

De Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs, de FEHAC, heeft begin vorig jaar een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de in Nederland aangeboden autoverzekeringen voor klassiekers. De FEHAC heeft acht eisen opgesteld waaraan een goede oldtimerverzekering moet voeldoen. Een oldtimerverzekering, die aan alle eisen voldoet, krijgt het predicaat ‘FEHAC goedgekeurde oldtimerverzekering’.

Die acht eisen zijn:

geen leeftijdsdiscriminatie: zowel ouderen als jonge bestuurders verzekeren
geen koppelverkoop met de dagelijkse auto
erkenning door verzekeraars van FEHAC erkende clubtaxaties
geen dekkingsbeperkingen voor toer- en regelmatigheidsritten
atijd-terug-garantie na een ongeval van het voertuig
goede schaderegeling van casco schade
vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
terugkrijgen van het wrak na uitkering van een totalloss schade
Eén van de specialisten in oldtimerverzekeringen, Kuiper in Heerenveen, heeft de polisvoorwaarden van haar oldtimerverzekering nu aangepast en verbeterd en voldoet daarmee nu aan alle acht de eisen die de FEHAC aan een goede oldtimerverzekering stelt. Daarmee behoort nu ook Kuiper tot de eredivisie van de beste oldtimerverzekeraars. Eerder waren dat al: De Europeesche, Polisdirect, Herasto/van Eijk en TVM/OVHV.

De FEHAC constateert met genoegen dat haar onderzoek heeft geleid tot verbetering van de polis van een individuele aanbieder en dat de markt zo inspeelt op de wensen van hun klanten, de grote groep van klassiekerrijders in ons land.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) behartigt sinds 1976 de belangen

van eigenaren en houders van historische voertuigen. De FEHAC vertegenwoordigt circa 200 merkenclubs en regionale clubs, met in totaal zo’n 70.000 leden. Gezamenlijk doel: het behoud van een rijke en gevarieerde collectie historische voertuigen: automobielen, brom- en motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren.

De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).