🧑 🔍

Persbericht MCN

29 juli 2011

Namens de Mondriaan Stichting en het Nationaal Restauratiefonds vraagt het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) graag uw aandacht voor de nieuwe Mobiel Erfgoed Lening.


Eigenaren van historische treinen, auto’s en vliegtuigen kunnen voor de restauratie daarvan een lening met lage rente aanvragen. Het voornemen tot een dergelijke lening werd genoemd in de MoMo-beleidsbrief van minister Plasterk en MCN is bijzonder verheugd met de introductie hiervan. In het persbericht (zie bijlage) vindt u verdere bijzonderheden over deze regeling.

We verwachten dat de Mobiel Erfgoed Lening een belangrijke bijdrage zal leveren aan het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle mobiel erfgoed in ons land,

Namens het bestuur van de stichting MCN,

Jaap Nieweg, voorzitter

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gitta Luiten, directeur Mondriaan Stichting (020-6762032) of met Pieter Baars , hoofd Communicatie en Strategie, Nationaal Restauratiefonds (033-2539229)


persbericht_mobiel_erfgoed_lening.pdf