🧑 🔍

Medewerking gevraagd door de Fehac

22 augustus 2011

Op maandag 10 oktober a.s. organiseert de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs), mede in verband met haar 35 jarig bestaan, het "FEHAC 35 jaar Mobiel Symposium" in het Louwman Museum te Den Haag. Het thema van deze dag is het hernieuwd onder de aandacht brengen aan betrokkenen van het belang van het in stand houden van het mobiele erfgoed in Nederland. De betrokkenen zijn pers, beleidsmakers op diverse ministeries, beleidsmakers binnen de politiek partijen, leden van de Tweede kamer, leden van het Kabinet, pers en relaties van de FEHAC.


Tijdens dit "FEHAC 35 jaar Mobiel Symposium" komen diverse onderwerpen aan de orde, die betrekking hebben op klassieke voertuigen. Denkt u daarbij aan aspecten als milieu, economisch belang, historie, fiscaliteit en klassieke voertuigen als cultureel erfgoed. Als eregast zal staatssecretaris de heer mr. dr. Frans Weekers aanwezig zijn. Het symposium zal in de middag worden gehouden. Om de genodigden in de praktijk kennis te kunnen laten maken met klassieke voertuigen willen wij voor hen in de ochtend op vliegveld Valkenburg een facultatief programma organiseren, waarbij zij een korte rit kunt maken op de start- en landingsbanen van het vliegveld in een klassieke automobiel en/of achterop een klassieke motorfiets. Medewerking van u en uw leden gevraagd.Om dit laatstgenoemde programma onderdeel mogelijk te maken vragen wij uw medewerking. Het vriendelijke verzoek is om aan uw leden te vragen of zij aan dit programma onderdeel willen meewerken. Het gaat er dus om of zij met één of meerdere van hun klassieke voertuig(en) - auto, bedrijfsauto of motorfiets- op maandag 10 oktober naar Vliegveld Valkenburg (bij Katwijk - Zuidholland) willen komen. De tijdsperiode is tussen 9.30 en 12.00 uur. Vaste vergoeding voor de medewerking is Euro 50,- per voertuig. De FEHAC zal uiteindelijk een selectie maken van de aangemelde voertuigen.

Bijgaand sturen wij u een aanmeldformulier.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Het FEHAC bestuur


aanmelding_fehac_10_oktober_2011.pdf