🧑 🔍

FEHAC: nieuwe wetgeving belastingvrijstelling klassiekers

18 november 2011

Groot nieuws voor klassiekerliefhebbers en het behoud van het mobiele erfgoed. 17 november 2011 heeft de Tweede Kamer het Amendement Van Vliet aangenomen. De bevriezing van de MRB Vrijstelling voor klassiekers is weer ontdooid.


Al sinds destijds – volgens velen nogal overhaast – het ‘Amendement Cramer’ is aangenomen, waarbij de vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor klassiekers ouder dan 25 jaar per 1 januari 2012 bevroren zou worden, was de FEHAC daar met het oog op de toekomst van het mobiele erfgoed zeer ongelukkig mee. Het Amendement Cramer (CU) was gekoppeld aan het invoeren van de kilometerheffing.

De kilometer heffing is inmiddels gesneuveld, maar de MRB bevriezing voor klassiekers was daarbij even ‘vergeten’. Sindsdien heeft de FEHAC zijn inspanningen nog verder opgevoerd, inclusief een aanhoudend pleidooi bij de volksvertegenwoordigers - die ons immers allemaal vertegenwoordigen - om het mobiele erfgoed een toekomst te geven.

Tweede Kamerlid Van Vliet (PVV) heeft deze handschoen overtuigend en met succes opgepakt. Gisteren is het Amendement Van Vliet door de Tweede Kamer aangenomen. Met het aannemen van dit amendement is ‘Cramer’ effectief ongedaan gemaakt. Het Amendement is gesteund door zowel VVD, CDA en PVV, als ook de SGP, waardoor er ook in de Eerste Kamer een meerderheid vóór zal zijn.

Ingaande per 1 januari 2012 geldt een nieuwe regeling voor MRB vrijstelling voor klassiekers. Waarbij er een overgangsfase geldt en geleidelijk de vrijstellingsgrens wordt opgetrokken van 25 jaar naar 30 jaar, gerekend vanaf de datum eerste toelating.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bijlage. Hierin is het gehele FEHAC persbericht opgenomen. Ook op www.fehac.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.


fehac_persbericht_mrb.pdf