🧑 🔍

Wijziging van de bestuursleden

25 april 2016

Bij de laatste Algemene Leden Vergadering is er een verandering van de bestuursleden gekomen.


Albert Steijaert en Christian van Kollenburg stoppen met hun functies, en die willen wij dan ook hartelijk bedanken.

Chris van Aert is herkozen en blijft zijn functie als penningmeester uitvoeren

Nieuwe bestuursleden die erbij zijn gekomen:
Richard Arthur Hertog
Mike Stacey
Hans Kraaijvanger

Kijk voor een korte introductie op de bestuur pagina.