🧑 🔍

FEHAC: Tol in België voor vrachtwagens

07 mei 2016

In de nieuwsbrief van de FEHAC staat vermeld: In België is vanaf 1 april 2016 verplicht tol(kilometerheffing) voor vrachtwagens (>3500 kg) te betalen. Iedere vrachtwagen moet een werkende OBU aan boord hebben, anders riskeert u een boete van 1000 euro. Toen was nog niet duidelijk wat voor Nederlandse oldtimer-vrachtwagens geldt.


Er is geen vrijstelling, maar als de buitenlandse oldtimer zich aan het Belgische oldtimer-statuut houdt lijkt het er wel veel op.

Dit oldtimer-statuut betekent (Belgische tekst):

“ Voorwaarden Niet Belastbaar:

1. het voertuig moet ouder zijn dan 25 jaar (u moet dit kunnen bewijzen aan de hand van boorddocumenten)

2. het voertuig mag niet aangewend wordt voor:
(#)(*)commercieel en professioneel gebruik;
(*)woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
(*)bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld
(*)gratis vervoer;
(*)interventieopdrachten;
(*)gebruik als werktuig of werkmiddel:(##)

gevolg: wanneer u goederen vervoert, voldoet u niet aan deze voorwaarden en moet er wel degelijk een OBU geïnstalleerd worden om in regel te zijn.

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, hoeft u geen OBU teinstalleren. “

Dus hobbymatig kunt u zonder OBU door België rijden. Maar met de laadbak vol met handelswaar voor de War& Peace-show heeft u echt een OBU nodig. Of u op uw vrachtwagen uw eigen voertuigen mag vervoeren zonder OBU is op dit moment nog niet duidelijk.

U kunt verder het voertuig opgeven voor de “witte lijst” zodat het voertuig niet gecontroleerd wordt.

Dit gaat d.m.v. een formulier. Bij dit formulier moet u twee foto’s in een Word document voegen; een van de voorzijde, een van de zijkant.

Het formulier vindt u hier:

http://belastingen.vlaanderen.be/formulier-niet-belastbaarheid-
kilometerheffing

Onze ervaring is dat er geen bevestiging komt van de aanmelding op de “witte lijst”.

Veel plezier in België.